2014/11/04

några bilder från i söndags

            Vindskyddet håller på att få en gjuten platta och marken runt om ska hårdgöras.
                                         "halmförvaringstaket" vi byggde i slutet av sommaren
                                                     Ibn i skogen
                                               NickolinaFlickan
                                               JollyBob
                                                   Amerigo
                                                  nyklippt Sesam