2015/07/20

Vildmarkslägret söndag

Hälsa på hos kattungarna på morgonen


Voltige på Shadir
Frazze

Laika

Amerigo

JollyBob

Torsten

Elvis


Amber

Amber


Släppa ut hästarna efter lektionen, Kantata

Sesam

Sesam och Kantata

Sören

Mera voltige på Shadir
Laga mat ut , fiskpaket på grillen